צלחות קרטון

אנו בנייר וקרטון הדרום מייצרים צלחות מקרטון דופלקס לבן גב אפור לשימוש חנויות אומנות או לשימוש גני ילדים ובתי ספר בקטרים שונים 24, 29 ס"מ.
ניתן לייצר צלחות מקרטון מצופה זהב או כסף.

צלחות_קרטון_בקטרים_שונים-נייר_וקרטון_הדר