top of page

שקיות נייר במידות שונות

בנייר וקרטון הדרום מייצרים שקיות מנייר קרפט חום / לבן / צבעוני

החל מ -36 גרם קרפט ומעלה.

אנו מתמחים באספקה מלאה של כל מידות השקיות ההליכות בשוק החל ממספר 1 לנשיאת תרופות וכלה במספר 60 המשמש לנשיאת חלות.

bottom of page