top of page

מכסים לתבניות אלומיניום

אנו בנייר וקרטון הדרום מייצרים את כל סוגי המכסים לתבניות תוך הקפדה על התאמה ל-ת"י 5113 למגע מזון.
ניתן להשיג אצלנו את כל סוגי המכסים לפי מפרט.

bottom of page