top of page

נייר צילום A3/A4

אנו בנייר וקרטון הדרום משתפים פעולה עם מפעלי נייר חדרה בשיווק מוצריהם כגון:

נייר צילום 75/80 גרם לשימוש לצילום מסמכים ולכל מדפסת משרדית / ביתית.

ניתן לקבל הנייר בכל המידות הקיימות כגון:

bottom of page